Er waren eens 3 mannen die wilden zingen maar geen koor naar hun zin konden vinden. Toen hebben ze zelf maar een koor opgericht! Hieronder hun relaas.

Na het uiteen vallen van het Barbershopkoor ‘The Midholland River Blenders’ in Vleuten-De Meern waren de leden (die daarvan nog lid waren) naar andere koren gegaan of gestopt. Derk Okken was naar het Barbershopkoor ‘The Heart of Holland Chorus’ in Nieuwegein gegaan waar hij na een auditie al was aangenomen. Wij, Kees Buitelaar en Leo van de Voorde, gingen het proberen bij een gemengd koor in Houten op verzoek van een vriend van Kees, Arnold Hogenes. Na een aantal repetities bijgewoond te hebben, vonden wij het beiden toch maar niets en besloten we om te proberen in Maarssen een Barbershopkoor op te richten. Tevens namen we contact op met Derk om te vragen of hij er ook wat voor voelde om mee te helpen het koor van de grond te krijgen. Nou daar had hij wel oren naar!

Achteraf beseften we niet wat we ons op de hals hadden gehaald, want het heeft ons vele avonden met praatsessies gekost om e.e.a. op poten te zetten. Wat er allemaal te regelen was: oefenruimte, dirigent, muziek in blad en op cassettebandjes, oprichtingsavond waar en hoe ingevuld (flyers, pers, gastkoor en kwartet en presentator), huishoudelijk reglement met alles er op en aan, enz., enz.

Door contacten met de directeur van de OBS ‘De Sprong’ (nu ‘de Tweesprong’) was de repetitieruimte geen probleem en in de persoon van Hans van Vliet, een barbershopper van het eerste uur, hadden we een goede dirigent gevonden. In het Barbershopkoor ‘The Midland Harmonizers’ uit Ede hadden we een goed gastkoor en twee kwartetten uit dat koor, n.l.‘Night Shift’ en ‘Special 4’ wilden onze oprichtingsavond ook mee opluisteren. Via dit koor en het koor uit Nieuwegein kwamen wij aan een eerste aanzet voor het vaststellen van het huishoudelijk reglement want wij wilden wel goed van start gaan, mede door onze ervaring uit het verleden. Kwaliteit qua zang vonden wij wel een vereiste maar ook  een goede onderlinge sfeer vonden we belangrijk.

Voor de presentatie tijdens de openingsavond hadden we Hans Pekelharing op het oog (zo’n beetje de ‘Godfather’ van mannelijk Barbershop in Nederland en een uitgelezen presentator). We waren blij dat hij snel “ja” zei op ons verzoek.

Na zeker twee maanden elke maandagavond (wat ook de geplande repetitieavond zou worden) bijeen te zijn geweest en de actiepunten volgens een strak schema hadden besproken en vastgesteld en naar ons gevoel alles op rails stond, kon er een datum geprikt worden voor de oprichtingsavond: maandag  5 april 1993. Als locatie voor de avond was het S.C.C. ’t Zand gekozen, centraal in het dorp, een uitgelezen plek en daar werd dan ook een afspraak gemaakt. Ook werden toen de bestuursfuncties onderling voorlopig verdeeld: Kees voorzitter, Leo secretaris en Derk penningmeester.

De flyers werden bij de gemeente gedrukt en door ons met de vrouwen over bijna heel de gemeente verspreid. Het waren er duizenden!! Oud-leden uit Vleuten-de Meern werden  benaderd. Er werden interviews gegeven en er werd een persbericht opgezet dat aan alle in Maarssen en omliggende plaatsen verschijnende dag- en weekbladen werd gestuurd voor publicatie. Alles werd uit de kast getrokken om zoveel mogelijk publiciteit aan deze avond te geven!

En eindelijk was het dan zo ver!!!! Wij waren erg benieuwd hoeveel personen aan onze oproep gehoor zouden geven. Nou op die maandag, om vijf minuten voor acht, waren er nog maar 5 personen binnen maar om vijf over acht zat de zaal helemaal vol met gasten, zowel mannen als vrouwen (inclusief Arnold Hogenes en nog een aantal mannelijke zangers van het koor uit Houten dat hierna ineens al zijn mannen kwijt was en verder moest als vrouwenkoor!). Het werd een zeer geslaagde avond. De presentator, het gastkoor en de kwartetten hadden daarin een groot aandeel. Zij slaagden ruimschoots in de opzet om het publiek enthousiast te maken voor Barbershop.

Zo keek Bob Zwitser, een van de eerste leden, er tegenaan:

“Voor mannen die durven” – Zo stond het in VAR, streekblad voor de Vechtstreek begin april 1993. Een aantal enthousiastelingen wilden  een “Barbershopkoor” oprichten in Maarssen.

Nou had ik daar nog nooit van gehoord, zocht wel al een tijdje naar een mogelijkheid weer te kunnen zingen en dacht, nou ik ben niet bang, dus…. Zo zat ik op 5 april dat jaar met nog zo’n 15 durfals in theater ‘t Zand in spanning wat dit zou worden. Men had een barbershopgoeroe (Hans Pekelharing) gevraagd deze avond te leiden en ook 2 kwartetten uit Ede (Nightshift en Special 4) lieten horen hoe dit moest klinken. Het interessante van het geheel was voor mij het feit dat je geen noten hoefde te kennen en alles op gehoor kon leren via bandjes.

We mochten zelfs dezelfde avond al aan de slag en in no time zat er een tag in. De eerste repetitieavond was gepland op 19 april en zowaar stonden we met 18 man klaar om eraan te beginnen. Voorlopig heette het koor M.B.C. wat waarschijnlijk stond voor Maarssens Barbershop Chorus.

Als dirigent had men Hans van Vliet bereid gevonden ons de eerste beginselen bij te brengen. Hij nam zijn ervaring mee als lid van Heart of Holland Chorus en als tenor bij het kwartet Vocal Chords. Hans is op een gegeven moment met het idee gekomen ons koor Lake District Sound te noemen vanwege al de waterplassen in de omgeving.

Het resultaat van de oprichtingsavond was, dat we op de eerste repetitieavond  met 18 mannen met dirigent Hans van Vliet konden starten. Na het inzingen en het vaststellen van de stempartij voor eenieder, begonnen we met het instuderen van de eerste Barbershopsong . Dat was “The Old Songs”. Dit nummer wordt nog steeds gezongen aan het begin van iedere repetitieavond. Na afloop werden bladmuziek en cassettebandjes uitgegeven, zodat men thuis de songs kon instuderen.

De dames Joke v.d.Voorde, Gerda Okken, Sacha van Vliet en Justa Buitelaar hadden zich spontaan aangeboden voor het opzetten en beurtelings verzorgen van de catering. Voor de eerste aanschaf van koffie, frisdrank en zwak alcoholische dranken legden zij elk fl.50,- in.

Nog enkele feiten:

  • De naam ‘Lake District Sound’ is bedacht door Hans van Vliet.
  • Statutair zijn we opgericht op 14 juni 1993 bij notaris Mr. G. Versluis in Breukelen.
  • Nog vijf mannen zijn lid vanaf de oprichting.
  • Op 14 juni 2013 bestaan we dus officieel al weer 20 jaar.
  • Vanaf dat we meededen aan de conventies van DABS zijn we 1x als 5e, 4x als 4e, 1x als 3e en 3x als 2e geëindigd.

Wat gaf het ons een voldoening te kunnen vaststellen dat het ons, na een hectische aanlooptijd,  was gelukt om in Maarssen een Barbershopkoor van de grond te krijgen.

Gelet op de behaalde resultaten en de heersende sfeer in het koor, mogen wij stellen dat de gestelde doelen (kwaliteit en goede onderlinge sfeer) zijn gehaald.