Een jaar na de oprichting gaf onze dirigent Hans van Vliet te kennen dat hij ons niet verder kon brengen. Er moest een nieuwe dirigent komen. Dat werd Josina Bleekemolen. Onder haar leiding werd in 1995 een vierde plaats behaald op de conventie in Rotterdam, wat niet gek was voor een debuut. Twee jaar later, in 1997 werd onder de nieuwe dirigent Han Klein Haneveld  een vijfde plek behaald.

In 1998 wordt LDS gedirigeerd door twee mensen: de Duitse apotheker Ulrich Gschwind, die speciaal voor het muzikale gedeelte werd aangetrokken, en Riet Kosterman. Zij werd presentation coach, dat wil zeggen dat zij vorm ging geven aan een goede en leuke presentatie van de songs. Ulrich was zeer muzikaal en zong oefenbandjes vierstemmig in, die zijn nog steeds bruikbaar. Hij was een echte barbershopper en kon  op imponerende wijze langs de rijen lopen om valse noten op te sporen. Riet zorgde meer voor de warmte in het koorgebeuren en kon heel fanatiek trainen op de bewegingen en expressie van de koorleden. (Lees meer over haar in het aparte hoofdstukje Riet Kostermantrofee.)

In 1998 werd met een zangscore van 59 % onder hun leiding de vierde plaats behaald in Harderwijk met o.a. Sweet Georgia Brown.

Koorperikelen. Barbershop is vierstemmige a capellazang. Dat wordt niet alleen door koren maar ook door kwartetten beoefend. In het koor was ook zo’n kwartet ontstaan, genaamd S(ons) O(f) AP(itch). Hun zangniveau en aparte optredens werden jammer genoeg niet kameraadschappelijk gedeeld met iedereen. Het gevolg was dat er wrijving ontstond tussen het koor, de directie en het kwartet. Een heuse crisis dus ook door verschil van mening tussen enkele koorleden en de directie.  Uiteindelijk mondde dit uit in een bestuurswisseling en het vertrek van een aantal leden.   Zangtechnisch gezien een aderlating voor het koor maar ook een nieuw en fris begin o.l.v. de nieuwe voorzitter Harrie Lemmens. Latere kwartetten in het koor zoals "Crash" (met 2 van onze koorleden), “Voice Boys” en “Born in Brigthon”  waren zo verstandig om iedere belangenverstrengeling tussen koor en kwartet te vermijden.

Wapenfeiten uit rond de eeuwwisseling zijn: een spectaculair optreden op een tandartsencongres in het Kurhaus in Scheveningen in 1997 en een zelf georganiseerde show “Keep your dream alive” in december 1998.

In 1999 belegde het bestuur een succesvolle Open Repetitieavond in het zaaltje achter de Hervormde Kerk. Dit recept is nu nog steeds succesvol: nieuwe mannen komen opdraven op uitnodiging van actieve koorleden. Zij komen tussen het koor te staan en doen mee met de  inzingoefeningen en het tagzingen. Uiteraard gebeurde dit toen o.l.v. Ulrich Gschwind en Riet Kosterman, het toenmalige dirigentenduo. Na het inzingen volgde een showtje van enkele songs om het typische barbershopgeluid te laten horen en een uitnodiging om naar de repetitie te komen. 

Die avond leverde toevallig veel nieuwe leden op o.a. Frank E. Remco M. Piet vd Stelt en Kees Spaans, maar ook Albert en Jan v B traden toe. Zij zingen, behalve Kees, nog steeds in het koor. Deze vorm van ledenwerving (open repetitie) blijkt nog steeds effectief en wordt ook nu nog toegepast.