Door de verschillende opeenvolgende besturen heeft Lake District Sound een stevige organisatie neergezet, die ieder jaar in de Algemene Ledenvergadering geëvalueerd wordt.  Naast de bestuurders die veel werk verrichten is er een repertoirecommissie o.l.v. Bob Zwitser en een kledingcommissie waarin met name René Bos en Theo Hijman zich druk gemaakt hebben over aanpassingen in de optreed- en reiskleding. Verder is er een groep die de catering verzorgt. Ook staan veel mannen ingedeeld in een dataschema waarop hun riserbeurt staat vermeld. Die risers moeten naar optreedlocaties vervoerd worden. Van oudsher is Hans Heinsius daarin belangrijk, hij regelt het vervoer met een aanhanger. Vooral onder penningmeester Jelis Steenhof werd de collecte voor het Anjerfonds een jaarlijks terugkomende actie, goed voor zo’n 500 euro inkomsten.

De E-mail is een onmisbaar communicatiemiddel gebleken. Mededelingen, inventarisatie voor optreden, toesturen van documenten gaan allemaal over de e-mailgroep ldsound, al jaren beheerd door Remco Meeuwsen. Die construeerde rond 2000 ook een website, die in 2012 opnieuw opgezet werd door de firma Brandshapers van Ellen Lemmens, die nog steeds webmaster is. Nieuwe songs krijgen we toegestuurd in het programma Noteworthy Composer waarmee je de noten en de tekst zowel auditief als visueel krijgt voorgeschoteld. Belangrijke opmerkingen van de dirigent worden genoteerd en toegezonden. Op dit gebied is Peter ter Woort een kei.

Heel fijn is het feit dat Lake District Sound kan beschikken over een tweede dirigent in de persoon van de zeer ervaren Harrie Lemmens.

Ja, daar komt hij weer, Theo Hijman doet al jaren acquisitie voor het koor en weet zo steeds nieuwe optredens te regelen die onze clubkas versterken. Theo was ook reisorganisator en was en is, samen met anderen, de motor achter de jubileumfeesten. Waar vind je zo’n man?! Alle lustra zijn gevierd in verschillende feestlocaties: “The President” in Maarssenbroek (5 jaar), de “4-Balken” in Haarzuilens (10 jaar) en een bowlingcentrum in Vianen (15 jaar). Ons 20-jarig jubileum komt eraan!

Ieder jaar wordt afgesloten met een door o.a. Harry vd Loo georganiseerde barbecue in de tuin van de familie Heinsius, een gezellig gebeuren waar door de voorzitter wordt teruggekeken op het afgelopen seizoen.

De mannen van het eerste uur kunnen gerust zijn: hun moeite is niet voor niets gebleken, Lake District Sound is een gezond en gezellig mannenkoor met een zekere toekomst. Op naar de 25 jaar! 

Jan van Bergen

Derk Okken

Leo van de Voorde

Bob Zwitser